Logo

PHẦN MỀM TIẾP NHẬN HỒ SƠ

  • ĐỐI VỚI:
  • - TTHC Đăng ký, quản lý mẫu con dấu
  • - TTHC Quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

Bản quyền thuộc về Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ công an

Địa chỉ: 47 Phạm Văn Đồng - Hà Nội

Điện thoại: 069.2321397 - 069.2321432

Tải bộ cài đặt đăng nhập cho cán bộ tại TW | Tải tài liệu hướng dẫn sử dụng new (ký số)

Tải bộ công cụ hỗ trợ tích hợp chữ ký số theo quy định tại NĐ 30/2020/NĐ-CP new